CE-egyéni védőeszközök


Egyéni védőeszközök harmonizált szabványai - 2018

2018. január 30. - HegedusMiklos

Az Európai Unió hivatalos lapjában (Official Journal of the European Union - OJEU) nemrég (2017. december közepén) jelent meg az egyéni  védőeszközök harmonizált szabványlistájának legfrissebb változata. A lista letölthető: Egyéni védőeszköz szabványlista - 2018

Tovább

Az egyéni védőeszközök a jogszabályokban

Az egyéni védőeszközökre vonatkozóan nagyon sok jogszabály előírásokat, követelményeket határoz meg.Jogos a kérdés, hogy mely jogszabályok ezek és ha tudjuk, akkor a következő kérdés az hogyan találjuk meg a vonatkozó rendelkezés pontos jogszabályi helyét és az előírás pontos szövegét. Az alábbi…

Tovább

Mentés, önmentés személyemelőkből, emelőgépekből - 2016.11.02.

A személytartóból, a magasban elakadást imitálva, az önmentést időszakonként gyakoroltatni kell. A mentés, önmentés gyakorlására adunk lehetőséget Önöknek, munkatársaiknak. Az oktatás időtartama 4 óra, Az oktatás kiterjed: a mentéshez-önmentéshez, ereszkedéshez használható eszközöknek,…

Tovább

Egyéni védőeszközök - a munkavédelmi törvény módosítása 2016.07.08.

július 8-tól változik az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), a munkavédelmi törvény, melyből két fontos változást emelek ki:   1., Az egyéni védőeszközökre vonatkozóan: Az Mvt. 42. § b) pontja: „b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a…

Tovább

Egyéni védőeszközök - felhasználóknak

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ RENDELET FELHASZNÁLÓKNAK!! MUNKAVÁLLALÓK, MUNKÁLTATÓK és az egyéni védőeszközökről szóló új 2016/425/EU rendelet   Állapítsuk meg nyomban, hogy az Európai Unió új egyéni védőeszköz rendelete (2016/425/EU rendelet az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv…

Tovább

Az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használata

Alapvetés: Az eszköznek a gyártó által meghatározott, ésszerűen előrelátható feltételek mellett történő használatához a gyártó megfelelő védelmi szintet köteles biztosítani. Az uniós harmonizációs jogszabályok akkor lépnek érvénybe, ha a forgalmazott vagy üzembe helyezett eszközt rendeltetésszerűen…

Tovább

Egyéni védőeszköz juttatási rend

Egyéni védőeszköz juttatási rend Az egyéni védőeszközök juttatási rendjének megalkotásához elengedhetetlen, hogy készüljön a vállalkozás számára kockázatértékelés. Ebben a kockázatértékelésben meghatározásra kerülnek a vállalkozás tevékenységei és a…

Tovább

Egyéni védőeszközök meghatározásának általános elvei

Egyéni védőeszközök meghatározásának általános elvei  A munkáltató munkahelyenként és munkakörönként határozza meg a munkafolyamatokat, technológiákat, munkaeszközöket, anyagokat és mindezek által keltett kockázatokat, amelyek az egyéni védőeszköz használatát…

Tovább