CE-egyéni védőeszközök


Egyéni védőeszközök - útmutató az új Rendelet és az Irányelv közötti átmeneti időszakról

2017. november 07. - HegedusMiklos

A 2016/425/EU rendelet (továbbiakban: Rendelet) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK irányelv (továbbiakban: Irányelv) hatályon kívül helyezéséről.  Az új jogszabály, a Rendelet egyik fontos dátuma a címében is szereplő Irányelv hatályon kívül helyezése, melynek időpontja 2018. április 21.Új…

Tovább

Az egyéni védőeszközök a jogszabályokban

Az egyéni védőeszközökre vonatkozóan nagyon sok jogszabály előírásokat, követelményeket határoz meg.Jogos a kérdés, hogy mely jogszabályok ezek és ha tudjuk, akkor a következő kérdés az hogyan találjuk meg a vonatkozó rendelkezés pontos jogszabályi helyét és az előírás pontos szövegét. Az alábbi…

Tovább

Mentés, önmentés személyemelőkből, emelőgépekből - 2016.11.02.

A személytartóból, a magasban elakadást imitálva, az önmentést időszakonként gyakoroltatni kell. A mentés, önmentés gyakorlására adunk lehetőséget Önöknek, munkatársaiknak. Az oktatás időtartama 4 óra, Az oktatás kiterjed: a mentéshez-önmentéshez, ereszkedéshez használható eszközöknek,…

Tovább

Egyéni védőeszközök - felhasználóknak

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ RENDELET FELHASZNÁLÓKNAK!! MUNKAVÁLLALÓK, MUNKÁLTATÓK és az egyéni védőeszközökről szóló új 2016/425/EU rendelet   Állapítsuk meg nyomban, hogy az Európai Unió új egyéni védőeszköz rendelete (2016/425/EU rendelet az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv…

Tovább

Egyéni védőeszközök - veszélyes anyagok

Veszélyes anyagok A veszélyes anyagok használatával kapcsolatban több jogszabály is követelményekethatároz meg.Általában ezeknek az anyagoknak a használatához a gyártók biztonsági adatlapokat mellékelnek.Ezeknek az adatlapoknak jellemzően a 8. pontjában határozzák meg a gyártók azokat a…

Tovább

Az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használata

Alapvetés: Az eszköznek a gyártó által meghatározott, ésszerűen előrelátható feltételek mellett történő használatához a gyártó megfelelő védelmi szintet köteles biztosítani. Az uniós harmonizációs jogszabályok akkor lépnek érvénybe, ha a forgalmazott vagy üzembe helyezett eszközt rendeltetésszerűen…

Tovább

Az egyéni védőeszközök kategóriái

Az egyéni védőeszközök kategóriái (Az új egyéni védőeszköz rendelet szerinti kategóriákat is tartalmazó bejegyzés:http://ce-eve.blog.hu/2017/08/14/egyeni_vedoeszkozok_kategoriaba_sorolasa) Az alábbi bejegyzés a 89/686/EGK irányelven alapult, mely 2018. április 21-től hatályát vesztette!Az egyéni…

Tovább

CE-jelölés

A CE-jelölés az új Egyéni Védőeszköz Rendeletben (2016/425/EU) is ezzel az elnevezéssel szerepel. A CE-jelölés egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályait 2008-ban pontosították az Európai Unió egy másik (765/2008/EK) rendeletében. CE-jelölés: olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a…

Tovább