CE-egyéni védőeszközök

Képzés 2019.10.02. - Győr - Az egyéni védőeszközök új rendelete, maradó és változó szabályok, kiválasztás, juttatás

2019. szeptember 10. - HegedusMiklos

2019. április 21-én az Európai Unió új rendelete (a 2016/425/EU rendelet) teljeskörűen hatályba lépett.
Az egyéni védőeszközök területén szintén hatályosak lettek további új jogszabályok:
(30/2018. Kormányrendelet, 4/2018. NGM rendelet, és a 2012. évi LXXXVIII. törvény)

Következő oktatási napunk: 2019. október 2 Győr.

Az Európai Unió Parlamentje és az Európai Tanács által megalkotott 2016/425/EU rendelet Magyarországi hatályba lépésével a régi szabályozás is hatályon kívül került.
A rendelet eddig nem szabályozott, részletes előírásokat tartalmaz a forgalmazók, gyártók, importőrök számára, egy erős piacfelügyeleti rendszerrel.
A képzés mindezen új szabályok mellett a maradó szabályokra, a változásokra, az egyéni védőeszközök kiválasztására és az egyéni védőeszközök munkahelyi juttatására is részletesen kitér. Az oktatáson az egyéni védőeszközök használata, meghatározása, a munkavédelemben való szerepe és a szakemberek, gyártók, kereskedők, felhasználók feladatai is napirendre kerülnek.

JELENTKEZÉSI LAP

A képzés időtartama: 6 óra.

Következő időpont:  2019. október 2. szerda,
8:00-14:00 óra között.

Vezető előadó: Hegedűs Miklós, ügyvezető igazgató, munkavédelmi szakmérnök

A képzés helyszíne: Hotel Famulus, 9027 Győr, Budai út 4-6.

Részvételi díj: 20.000,- Ft+ÁFA/fő.

A részvételi díj tartalmazza:

 • az Európai Unió egyéni védőeszközökről szóló magyar nyelvű rendeletét,
 • a vállalkozások számára kötelező (az 1993. évi XCIII. törvény által előírt) munkavédelmi feladatok összeállított anyagait,
 • 20.000 Ft+ÁFA értékű kedvezménykupont, melyet a CE-MM Kft.-nek adott megrendelésekkor lehet felhasználni[1]
 • jogszabálykönyvtárat,
 • honosított, harmonizált szabványlistát,
 • az oktatási anyagokat,
 • a résztvevők számára kedvezményes (15.000 Ft+ÁFA) áru, az egyéni védőeszköz terület mintegy 1000 szavas négynyelvű szótárát (itt beletekinthet),
 • oklevelet a képzésen való részvételről.

[1] kettőszázezer Ft alatti megrendelés esetén a megrendelés 10%-áig vehető igénybe, a fennmaradó kedvezmény tovább vihető

Az oktatás tematikája:

- az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályozás módosításai a korábbi 89/686/EGK irányelv és a 18/2008.(XII.3.) SZMM rendelet előírásaihoz képest, az új rendelet új szabályai

     CE-jelölés,
     EU-megfelelőségi nyilatkozat, EU-típusvizsgálat, EU-típusvizsgálati tanúsítvány,
     Az egyéni védőeszközök kategóriái,
     Az egyéni védőeszközök vizsgálatai (időszakos, soron kívüli),
     Az egyéni védőeszközök kiválasztása, meghatározása
     A szabványváltozások

- átmenet az irányelvi (89/686/EGK) szabályozás és az új rendeleti (2016/425/EU) szabályok között, a maradó szabályok

- az Európai Unió 2016/425/EU rendelete az egyéni védőeszközökről

     A rendelet,
     A CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat,
     EU-típusvizsgálat, EU-típusvizsgálati tanúsítvány
     Az egyéni védőeszközök és kategóriái,
     Az egyéni védőeszközök megfelelősége,
     A piacfelügyelet,
     A gyártók kötelezettségei,
     A forgalmazók, importőrök kötelezettségei

- az új rendeletek, jogszabályok (2016/425/EU, 30/2018. Kormányrendelet, 4/2018. NGM rendelet, és a 2012. évi LXXXVIII. törvény),

- az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírásai az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban és általában a kötelező munkavédelmi feladatokról,

      Kockázatértékelés
      Munkavédelmi oktatás/oktatási tematika
      Egyéni védőeszköz juttatási rend
      Orvosi vizsgálatok rendje
      Munkavédelmi képviselő választás
      Veszélyes anyag használatának bejelentése az ÁNTSZ-nek

- gyakorlati kérdések, kézzelfogható egyéni védőeszközök,

- kérdések, válaszok

JELENTKEZÉSI LAP

Képzés 2019.10.03. - Az egyéni védőeszközök új rendelete, maradó és változó szabályok, kiválasztás, juttatás

2019. április 21-én az Európai Unió új rendelete (a 2016/425/EU rendelet) teljeskörűen hatályba lépett.
Az egyéni védőeszközök területén szintén hatályosak lettek további új jogszabályok:
(30/2018. Kormányrendelet, 4/2018. NGM rendelet, és a 2012. évi LXXXVIII. törvény)

Következő oktatási napunk: 2019. október 3.

Az Európai Unió Parlamentje és az Európai Tanács által megalkotott 2016/425/EU rendelet Magyarországi hatályba lépésével a régi szabályozás is hatályon kívül került.
A rendelet eddig nem szabályozott, részletes előírásokat tartalmaz a forgalmazók, gyártók, importőrök számára, egy erős piacfelügyeleti rendszerrel.
A képzés mindezen új szabályok mellett a maradó szabályokra, a változásokra, az egyéni védőeszközök kiválasztására és az egyéni védőeszközök munkahelyi juttatására is részletesen kitér. Az oktatáson az egyéni védőeszközök használata, meghatározása, a munkavédelemben való szerepe és a szakemberek, gyártók, kereskedők, felhasználók feladatai is napirendre kerülnek.

JELENTKEZÉSI LAP

A képzés időtartama: 6 óra.

Következő időpont:  2019. október 3. csütörtök,
9:00-15:00 óra között.

Vezető előadó: Hegedűs Miklós, ügyvezető igazgató, munkavédelmi szakmérnök

A képzés helyszíne: Alfa-Csányi Irodaház oktatóterem, 1043 Budapest, Csányi László u. 34.

Részvételi díj: 20.000,- Ft+ÁFA/fő.

A részvételi díj tartalmazza:

 • az Európai Unió egyéni védőeszközökről szóló magyar nyelvű rendeletét,
 • a vállalkozások számára kötelező (az 1993. évi XCIII. törvény által előírt) munkavédelmi feladatok összeállított anyagait,
 • 20.000 Ft+ÁFA értékű kedvezménykupont, melyet a CE-MM Kft.-nek adott megrendelésekkor lehet felhasználni[1]
 • jogszabálykönyvtárat,
 • honosított, harmonizált szabványlistát,
 • az oktatási anyagokat,
 • a résztvevők számára kedvezményes (15.000 Ft+ÁFA) áru, az egyéni védőeszköz terület mintegy 1000 szavas négynyelvű szótárát (itt beletekinthet),
 • oklevelet a képzésen való részvételről.

[1] kettőszázezer Ft alatti megrendelés esetén a megrendelés 10%-áig vehető igénybe, a fennmaradó kedvezmény tovább vihető

Az oktatás tematikája:

- az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályozás módosításai a korábbi 89/686/EGK irányelv és a 18/2008.(XII.3.) SZMM rendelet előírásaihoz képest, az új rendelet új szabályai

     CE-jelölés,
     EU-megfelelőségi nyilatkozat, EU-típusvizsgálat, EU-típusvizsgálati tanúsítvány,
     Az egyéni védőeszközök kategóriái,
     Az egyéni védőeszközök vizsgálatai (időszakos, soron kívüli),
     Az egyéni védőeszközök kiválasztása, meghatározása
     A szabványváltozások

- átmenet az irányelvi (89/686/EGK) szabályozás és az új rendeleti (2016/425/EU) szabályok között, a maradó szabályok

- az Európai Unió 2016/425/EU rendelete az egyéni védőeszközökről

     A rendelet,
     A CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat,
     EU-típusvizsgálat, EU-típusvizsgálati tanúsítvány
     Az egyéni védőeszközök és kategóriái,
     Az egyéni védőeszközök megfelelősége,
     A piacfelügyelet,
     A gyártók kötelezettségei,
     A forgalmazók, importőrök kötelezettségei

- az új rendeletek, jogszabályok (2016/425/EU, 30/2018. Kormányrendelet, 4/2018. NGM rendelet, és a 2012. évi LXXXVIII. törvény),

- az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírásai az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban és általában a kötelező munkavédelmi feladatokról,

      Kockázatértékelés
      Munkavédelmi oktatás/oktatási tematika
      Egyéni védőeszköz juttatási rend
      Orvosi vizsgálatok rendje
      Munkavédelmi képviselő választás
      Veszélyes anyag használatának bejelentése az ÁNTSZ-nek

- gyakorlati kérdések, kézzelfogható egyéni védőeszközök,

- kérdések, válaszok

JELENTKEZÉSI LAP

Egyéni védőeszközök - az új EU rendelettel együtt maradó szabályok - 2019.04.21-től

Az Európai Unió 2016/425/EU rendelete az egyéni védőeszközökről 2019. április 21-től teljeskörűen hatályba lépett. Az EU rendelet által szabályozott területre a tagállamok nem alkothatnak jogszabályt, tehát amit az EU rendelet tartalmaz, az kötelező szabály. Azonban vannak (főként a használatra vonatkozóan) olyan jogszabályok, melyek továbbra is érvényesek, hatályosak.

Az alábbiakban található egy összefoglaló a maradó szabályokról:

A munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény) 42. §. b):
- a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni,
- azokkal a munkavállalókat el kell látni,
- rendeltetésszerű használatukra a munkavállalókat ki kell oktatni és
- az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell követelni

Az egyéni védőeszköz juttatás rendje
A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 5. §. (1):
A munkáltató írásban meghatározza az egyéni védőeszköz juttatás rendjét.

CE-jelölés:
- a CE-jelölést az egyéni védőeszközön jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul kell elhelyezni;
- a CE-jelölést az egyéni védőeszköz forgalomba hozatala előtt kell elhelyezni;
- a III. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök esetében a CE-jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma követi;
- a CE-jelölést – és adott esetben a bejelentett szervezet azonosító számát – az azon kockázatot jelölő piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés is kísérheti, amely ellen az egyéni védőeszköz a rendeltetése szerint védelmet nyújt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat:
- az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell fordítani annak a tagállamnak a nyelvére, amelyben az egyéni védőeszközt forgalomba hozzák vagy forgalmazzák;
- az EU-megfelelőségi nyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az adott egyéni védőeszköz megfelel az EU rendeletében meghatározott követelményeknek;
- az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az EU rendeletében meghatározott, alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények teljesültek;
- a gyártóknak csatolniuk kell az egyéni védőeszközhöz az EU- megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét vagy azt az internetcímet, amelyen az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető.

Gyártói tájékoztató:
- a gyártói tájékoztató az egyéni védőeszköz kötelező része és biztosítása a gyártó feladata;
- a gyártói tájékoztató magyar nyelven áll rendelkezésre;
- az egyéni védőeszköz forgalmazását megelőzően a forgalmazóknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az egyéni védőeszközhöz mellékelve van a magyar nyelvű gyártói tájékoztató;
- ha a gyártó nem tett eleget a magyar nyelvű tájékoztató biztosítási kötelezettségének, akkor azt a forgalmazó köteles pótolni;
- ha az egyéni védőeszköz több egységet tartalmazó csomagolásban kerül forgalomba, akkor a gyártói tájékoztatót a kereskedelmi forgalomban elérhető legkisebb egységekhez egyenként csatolni kell.

Időszakos felülvizsgálatok:
- az egyéni védőeszközök néhány típusát időszakosan is felül kell vizsgálni (pl.: a leesés elleni védelem, az alpintechnika, az áramütés elleni védelem, légzésvédelem egyéni védőeszközeit);
- az időszakos felülvizsgálatokat a gyártó vagy kompetens személy végezheti el;
- a vizsgálatok ciklusidejét jogszabály (pl.: 11/2003. az ipari alpintechnika biztonsági szabályzata), a vonatkozó termékszabványok (pl.: MSZ EN 365 vagy MSZ EN 60903 stb.) vagy belső munkavédelmi dokumentum (pl.: juttatási rend) határozza meg;
- az időszakos felülvizsgálatról jegyzőkönyv készül.

Egyéni védőeszközök harmonizált szabványlista a Rendelet szerint - 2018

Az Európai Unió hivatalos lapjában (Official Journal of the European Union - OJEU) nemrég (2018. június 15-én) jelent meg az egyéni  védőeszközök harmonizált szabványlistájának legfrissebb változata, mely már az új Rendelet (2016/425/EU) figyelembevételével került kiadásra.

A lista letölthető:

Egyéni védőeszközök Rendelet szerinti harmonizált szabványlista - 2018.06.15.

Az Európai Unió új rendelete és a többi új jogszabály - képzés

2018. április 21-től új jogszabályok léptek életbe az egyéni védőeszközök területén:
(2016/425/EU rendelet, 30/2018. Kormányrendelet, 4/2018. NGM rendelet, és a 2012. évi LXXXVIII. törvény)

RÉSZLETES AJÁNLAT és OKTATÁSI TEMATIKA

Következő oktatási nap: 2018. november 29.

Az Európai Unió Parlamentje és az Európai Tanács a 89/686/EGK irányelv módosítását rendelet formában fogadta el. Ez a rendelet (a jogszabályi forma közvetlen alkalmazású minden tagországban) Magyarországon is hatályba lépett és 2018. április 21-től teljeskörűen a régi szabályozás helyébe lépett. A rendelet eddig nem szabályozott, részletes előírásokat tartalmaz a forgalmazók, gyártók, importőrök számára is, nagyon erős piacfelügyeleti rendszerrel. Mindezek mellett az oktatáson a korábbi szabályozás változásai és az új szabályok, az új szabályozás átmeneti időszaka, az egyéni védőeszközök használata, meghatározása, a munkavédelemben való szerepe és a szakemberek, gyártók, kereskedők, felhasználók feladatai is napirendre kerülnek.

JELENTKEZÉSI LAP

A képzés időtartama: 6 óra.

Következő időpont:  2018. november 29. csütörtök,
9:00-15:00 óra között.

Vezető előadó: Hegedűs Miklós, ügyvezető igazgató (CE-MM Kft. NB 2687 - bejelentett szervezet) munkavédelmi szakmérnök

A képzés helyszíne: TERC Irodaház oktatóterem, 1149 Budapest, Pillangó park 9.

Részvételi díj: 20.000,- Ft+ÁFA/fő (négynyelvű szótárral 35.000,- Ft + ÁFA/fő).

A részvételi díj tartalmazza:

 • az Európai Unió egyéni védőeszközökről szóló magyar nyelvű rendeletét,
 • a vállalkozások számára kötelező (az 1993. évi XCIII. törvény által előírt) munkavédelmi feladatok összeállított anyagait,
 • 35.000 Ft+ÁFA (vagy 20e Ft+ÁFA)értékű kedvezménykupont, melyet a CE-MM Kft.-nek adott megrendelésekkor lehet felhasználni[1]
 • jogszabálykönyvtárat,
 • honosított, harmonizált szabványlistát,
 • az oktatási anyagokat,
 • az egyéni védőeszköz terület mintegy 1000 szavas négynyelvű szótárát (itt beletekinthet),
 • oklevelet a képzésen való részvételről.

[1] kettőszázezer Ft alatti megrendelés esetén a megrendelés 10%-áig vehető igénybe, a fennmaradó kedvezmény tovább vihető

Az oktatás tematikája:

- az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályozás módosításai, a 89/686/EGK irányelv és a 18/2008.(XII.3.) SZMM rendelet előírásaihoz képest, az új rendelet szabályai

     EK-jelölés (CE-jelölés),
     EK-megfelelőségi nyilatkozat, EK-típusvizsgálat, EK-típustanúsítvány,
     Az egyéni védőeszközök kategóriái,
     Az egyéni védőeszközök vizsgálatai (időszakos, soron kívüli),
     Az egyéni védőeszközök kiválasztása, meghatározása
     A szabványváltozások

- átmeneti időszak az irányelvi (89/686/EGK) szabályozás és az új rendeleti (2016/425/EU) szabályok között

- az Európai Unió 2016/425/EU rendelete az egyéni védőeszközökről

     A rendelet,
     A CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat,
     EU-típusvizsgálat, EU-típusvizsgálati tanúsítvány
     Az egyéni védőeszközök és kategóriái,
     Az egyéni védőeszközök megfelelősége,
     A piacfelügyelet,
     A gyártók kötelezettségei,
     A forgalmazók, importőrök kötelezettségei

- az új rendeletek, jogszabályok (2016/425/EU, 30/2018. Kormányrendelet, 4/2018. NGM rendelet, és a 2012. évi LXXXVIII. törvény),

- az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírásai az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban és általában a kötelező munkavédelmi feladatokról,

      Kockázatértékelés
      Munkavédelmi oktatás/oktatási tematika
      Egyéni védőeszköz juttatási rend
      Orvosi vizsgálatok rendje
      Tűzvédelmi szabályzat (5 fő munkavállalótól), Munkavédelmi képviselő választás
      Veszélyes anyag használatának bejelentése az ÁNTSZ-nek

- gyakorlati kérdések, kézzelfogható egyéni védőeszközök,

- kérdések, válaszok

JELENTKEZÉSI LAP

Egyéni védőeszközök - használati utasítás, gyártói tájékoztató

A 2016/425/EU Rendelet, az egyéni védőeszközök területére vonatkozó új jogszabály 2018. április 21-én lép életbe teljeskörűen.


A Rendelet egyik új szabálya az alaki megfelelés hiánya, melynek előfordulása a jogszabály alkalmazásával akár az egyéni védőeszköz forgalmazási korlátozásának vagy betiltásának, visszahívásának vagy a piaci forgalomból történő kivonásának eredményével is járhat.
Az egyik ilyen alaki megfelelés hiánya az, ha a gyártó nem mellékeli az egyéni védőeszközhöz a magyar nyelvű használati utasítást (gyártói tájékoztatót).
A Rendelet előírásai alapján a használati utasítást a gyártónak kell biztosítania, ha az egyéni védőeszközt Magyarországon importőr hozza forgalomba, akkor a kötelezettség az importőrt terheli.
A forgalmazó kereskedőnek pedig még a forgalomba hozatal előtt meg kell győződnie arról, hogy az egyéni védőeszközhöz a használati utasítás mellékelve van.
A magyar nyelvű használati utasítással kapcsolatban fontos, hogy a kötelező tartalmi elemek is benne legyenek.
Az alábbi táblázat tartalmazza ezeket a kötelező elemeket mind az régi irányelvi szabályokkal, mind az új rendeleti szabályokkal együtt:

hasznalati-utasitas-1_oldal.JPG

A teljes táblázat kérhető a hegedus.miklos@ce-mm.hu e-mail címen.

Egyéni védőeszközök harmonizált szabványai - 2018

Az Európai Unió hivatalos lapjában (Official Journal of the European Union - OJEU) nemrég (2017. december közepén) jelent meg az egyéni  védőeszközök harmonizált szabványlistájának legfrissebb változata.

A lista letölthető:

Egyéni védőeszköz szabványlista - 2018

Egyéni védőeszközök - útmutató az új Rendelet és az Irányelv közötti átmeneti időszakról

A 2016/425/EU rendelet (továbbiakban: Rendelet) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK irányelv (továbbiakban: Irányelv) hatályon kívül helyezéséről. 

Az új jogszabály, a Rendelet egyik fontos dátuma a címében is szereplő Irányelv hatályon kívül helyezése, melynek időpontja 2018. április 21.
Új jogszabályról lévén szó, rendkívül fontos, hogy mikor és hogyan kell alkalmazni a Rendeletben foglaltakat.
Erre vonatkozóan több tájékoztató is készült és készül majd, azonban az egyes szereplők érdekei nem mindig esnek egybe és ezért előfordulhat, hogy másként kommunikálják a vonatkozó részeket.
További szempont, hogy a felhasználókat (természetesen a kedvező változásokon túl) az átmeneti időszak szabályai vélhetően kevéssé érintik, mivel a Rendeletnek a gazdasági szereplőkre (gyártó, bejelentett szervezet, forgalmazó stb.) vonatkozó előírásai biztosítják, hogy a felhasználóhoz kerülő egyéni védőeszköz minden szempontból megfelelő legyen.
Tehát nagyon fontos, hogy az egyéni védőeszköz területen lássuk tisztán a folyamatokat, a változásokat, és az útmutató mindenki számára hasznos legyen, akiknek teendőjük van az átmeneti időszakban.

A Rendelet meghatároz különböző dátumokat az átmeneti időszakra vonatkozóan. 

 1. október 21. ettől a dátumtól kezdődően lehetséges a megfelelőségértékelést végző szervezetek, a bejelentett szervezetek bejelentése, melynek alapján ők már jogosultak az új Rendelet szerinti működésre, jogosultak EU-típusvizsgálat elvégzésére és EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiadására (természetesen ez legkorábban 2018. április 21-től lehetséges!)
 1. március 21. eddig a dátumig köteles minden tagállam tájékoztatni a Bizottságot a Rendelet előírásainak megsértőire vonatkozó ún. szankciós jogszabály megalkotásáról (Magyarországon várhatóan a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény lesz ez a jogszabály)
 1. április 21. ezzel a nappal az Irányelv hatályát veszti, és ettől kezdve az Irányelvre történő hivatkozásokat a Rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.
 1. április 21. eddig lehetséges az Irányelv hatálya alá tartozó, az Irányelv szabályainak megfelelő és az Irányelv szerint gyártott egyéni védőeszközöket forgalomba helyezni.

2023. április 21. az Irányelv által meghatározott szabályok szerint kiadott EK-típustanúsítványok érvényességének végső határideje.

Az átmeneti időszakra vonatkozó szabályokat a legkönnyebben úgy tekinthetjük át, ha megnézzük az egyéni védőeszközök melyik kategóriájáról van szó és ezen keresztül vesszük sorba az egyes teendőket. Az egyéni védőeszközök Rendelet szerinti kategóriába sorolása változik és más lesz, mint az Irányelv szerinti kategorizálás. Az egyéni védőeszközök kategóriába sorolása ezentúl kizárólag attól függ majd, hogy mely kockázatok azok, amelyekkel szemben az egyéni védőeszköz a felhasználók védelmét biztosítani hivatott.

Az átmeneti időszakra vonatkozó, az egyéni védőeszköz kategóriák szerinti teljes részletességű teendőket a hegedus.miklo@ce-mm.hu e-mail címen lehet kérni.

Egyéni védőeszközök kategóriába sorolása

Az egyéni védőeszközök kategóriába sorolása azért fontos, mert például ez alapján lehet meghatározni, hogy milyen dokumentumok kell kísérjék az egyéni védőeszközt, milyen megfelelőségértékelési eljárást kell az adott eszköz esetében lefolytatni, időszakos vizsgálatra kötelezett lesz az egyéni védőeszköz vagy sem stb.

Az Európai Unió új 2016/425/EU rendelete az egyéni védőeszközökről több változást is tartalmaz az egyéni védőeszközök kategóriába sorolására vonatkozóan is, ennek teljeskörű hatályba lépése 2018. április 21.

Az egyik ilyen változás, hogy az egyéni védőeszközök kategóriába sorolása ezentúl kizárólag attól függ majd, hogy mely kockázatok azok, amelyekkel szemben az egyéni védőeszköz a felhasználók védelmét biztosítani hivatott.

Az alábbi táblázat csak egy részlet a kategóriába sorolásból a jelenleg hatályos 89/686/EGK irányelv szerint, azonban tartalmazza az új 2016/425/EU rendelet előírásai szerinti besorolásokat is.

A teljes táblázat kérhető a hegedus.miklos@ce-mm.hu e-mailen.

eve-kateg-1_old.JPG

Egyéni védőeszközök szabványai - 2017

Az Európai Unió hivatalos lapjában (Official Journal of the European Union - OJEU) nemrég jelent meg az egyéni  védőeszközök harmonizált szabványlistájának legfrissebb változata.

A lista letölthető:

Egyéni védőeszköz szabványlista - 2017